Przodozgryz

Jedną z wad zgryzu z jaką ma do czynienia Ortodonta Kraków to przodozgryz. Wady zgryzu dotykają niemal połowę dzieci w wieku wczesnoszkolnym i stanowią dosyć duży problem, nie tylko źle wyglądają ale również wpływają na przeżuwanie, oddychanie a nawet mowę. Czym jest zatem wada zgryzu? Jest to zaburzenie w budowie i działaniu narządów w jamie ustnej. Wady zgryzu czasami przybierają postać nieprawidłowego układu łuków zębowych, zębów a także ich wzajemnych relacji. Wady zgryzu jeśli występują w różnych stopniach nasilenia, jedne mogą być niezauważalne przy zamkniętych ustach, inne będą widoczne ponieważ na twarzy zauważalna będzie asymetria lub też cofnięcie lub wysunięcie brody.

Ortodonta Kraków zwraca uwagę, że wady zgryzu są nie tylko wadami w wyglądzie, swoje oddziaływanie ma również na proces trawienia, mowę a nawet psychikę małego pacjenta. Jakie są przyczyny powstawania wad zgryzu? Na pewno należy je podzielić na wady wrodzone i wady nabyte. Wady wrodzone wiążą się z oddziaływaniem czynników w okresie płodowym, oczywiście pewne cechy mogą być dziedziczne, ale część negatywnych czynników to czynniki zewnętrzne działające na organizm matki takie jak leki a nawet witaminy. Znacznie częściej Ortodonta Kraków ma jednak do czynienia z wadami nabytymi, które mogą się tworzyć nie tylko w okresie wczesnodziecięcym ale również w późniejszych okresach. Jednak o ile we wczesnym dzieciństwie podatność na złe oddziaływanie na zgryz jest o wiele większe to jednak możliwe jest nabycie wady zgryzu również w okresie młodzieńczym czy też dorosłym. Najczęściej pokutuje stwierdzenie, że wady zgryzu tworzą się od zbyt długiego okresu używania smoczków lub jego złego doboru. Ale nie tylko smoczki mogą być przyczyną wadu zgryzu, to także ssanie palca, nadgryzanie przedmiotów oraz zgrzytanie zębami. Wadą, która może mieć podłoże zarówno wrodzone jak i nabyte jest przodozgryz, jest to wada kiedy dolny łuk zębowy lub cała żuchwa jest wysunięta mocno do przodu względem normy. Wada ta też może dotyczyć zębów bocznych, są one mocno wysunięte i wiążą się ze złymi nawykami, szczególnie jeśli pacjent ma zwyczaj jedzenia tylko jedną stroną jamy ustnej. Przodozgryz wpływa bardzo mocno na wymowę, ale również powoduje nieprawidłowe ścieranie się zębów. Leczenie przodozgryzu polega na założeniu aparatu ortodontycznego, a w niektórych przypadkach wymagane jest leczenie operacyjne. Dlatego też niezwykle ważne jest zwracanie uwagi czy dziecko nie ma złych nawyków takich jak ssanie palca czy zgrzytanie zębów.